ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» με έδρα τη Ριτσώνα Ευβοίας (Θέση Βρύσες, 70ο Χλμ. Αθηνών – Λάμιας, Τ.Κ. 32009), ΑΦΜ: 999188717, ΔΟΥ: Χαλκίδας (περαιτέρω η «Διοργανώτρια», προκηρύσσει την έναρξη διαγωνισμού στο διαδικτυακό τόπο https://www.refreshingtouch.gr (εφεξής o «Διαγωνισμός»). Η εταιρία με την επωνυμία «SHEEPFISH ΑΕ», ευρύτερα γνωστή ως “SHEEPFISH”, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αγρινίου αριθμός 3 με ΑΦΜ 997720272, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής για συντομία «ο Τεχνικός Ανάδοχος») θα αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει την προωθητική ενέργεια για λογαριασμό του Διοργανωτή.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής.

γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 02/05/2018, ώρα 14:00 π.μ. (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Κυριακή 27/05/2018, ώρα 11:59 μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει άπαξ τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο:https://www.facebook.com/tuborg.greece/

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τον ακόλουθο Μηχανισμό:

- Ο Συμμετέχων αφού αποδεχθεί την πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και συνδεθεί στον Διαδικτυακό Τόπο https://www.refreshingtouch.gr μέσω του Facebook λογαριασμού του είτε κάνοντας εγγραφή με το όνομά του, το e-mailτου και θέτοντας κωδικό πρόσβασης προκειμένου να έχει πρόσβαση στα videos γυμναστικής. Κάθε videoμπορεί να προβληθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία που αναγράφεται στο siteτου Διαγωνισμού και ο συμμετέχων καλείται να το ξεκλειδώσει για να το παρακολουθήσει.

- Ο κάθε χρήστης καλείται, να ξεκλειδώσει το εκάστοτε video από την ημέρα που είναι διαθέσιμο για προβολή και μετέπειτα.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει στην κλήρωση για τα δώρα είναι να έχει ξεκλειδώσει και τα 12 videos γυμναστικής.

- Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να ξεκλειδώσει εξαρχής και τα 12 videosεφόσον είναι όλα διαθέσιμα για προβολή εντός του χρονικού πλαισίου του διαγωνισμού μέχρι και Κυριακή 27/05/2018, ώρα 23:59 μ.μ. Ο Συμμετέχων μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας έχει ολοκληρώσει τη συμμετοχή του(ης) στην ενέργεια και μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσει ένα από τα δώρα ως αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος.

- O συμμετέχων θα ενημερώνεται για το ιστορικό προβολής των videosπου έχει παρακολουθήσειμέσω του προφίλ του στο siteβλέποντας ποια videosέχει ξεκλειδώσει και πόσα ακόμα εκκρεμούνεφόσον κάνει login.

- Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγράψει το λογαριασμό του όποτε το επιθυμεί, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο διαγραφής λογαριασμού στο προφίλ που έχει δημιουργήσει.

-Ο χρήστης μπορεί να δει τα videos όποια ημέρα επιθυμείεφόσον είναι διαθέσιμα για προβολή. Το σύστημα αναγνωρίζει εάν ο χρήστης έχει δει όλα τα videos βάσει τωνloginsστο site. Εάν κάποιος χρήστης ξεκλειδώσει μονομιάς όλα τα videos εφόσον είναι διαθέσιμα μέχρι και τις 27/05/2018 ώρα 23:59 μ.μ. αλλά δεν τα δει ξεχωριστά στις ημερομηνίες που μπορούν να ξεκλειδωθούν, μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για τα δώρα.

- Τα στοιχεία που κρατούνται στη βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου για κάθε χρήστη είναι: Facebook ID, Facebook Name & Email ως αυτά δίνονται στο προσωπικό του προφίλ του στο μέσο είτε μόνο το όνομ/επωνυμο και e-mailπου θα δηλώσει.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή η Διαφημιστική, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή στην κλήρωση.

6. Δώρα.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

i. Ένας (1) τυχερός κερδίζει 10 ατομικές συνεδρίες Pilates Reformer ή TRX (personal training)στοPilates Studio Pilates Touch, Διεύθυνση: Κανάρη 1, Άλιμος 174 55. Το ατομικό μάθημα αποτελείται από ένα άτομο και με την επιτήρηση ενός δασκάλου. Εφαρμόζεται η μέθοδος του Pilates στα Reformer & Cadillac ή η μέθοδος TRXστον ιμάντα. Το δώρο έχει ισχύ 3 μηνών από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή. Ο τυχερός κερδίζει επίσης και ένα κιβώτιο TUBORG με τη γεύση της επιλογής του (lemon, orange cinnamon, lime green tea)

ii. Τρεις (3) τυχεροί κερδίζουν από ένα TUBORG Pilates kit, που περιλαμβάνει τσάντα πλάτης, παγούρι gadget, μπάλα και λάστιχο Pilates και από μία συσκευασία 330ml των τριών γεύσεων TUBORG (lemon, orange-cinnamon, lime-green tea)

iii. 10 τυχεροί κερδίζουν από ένα κιβώτιο TUBORG με τη γεύση της επιλογής τους (lemon, orange cinnamon, lime green tea)

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού τη Δευτέρα 29/05/2018, ώρα 14:00, στα γραφεία του Διοργανωτή παρουσία εργαζομένου της Διαφημιστικής, εκπροσώπου του Διοργανωτή και συμβολαιογράφου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές από τις οποίες θα αναδειχθούν οι σύνολο 14 νικητές και 14 επιλαχόντες.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.

Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει ο ίδιος ή η Διαφημιστική, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία: όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών σε σχετικό post στη σελίδα Facebook της TUBORG ( https://www.facebook.com/tuborg.greece/ ) και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του Ονόματος Χρήστη (User Name) των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτών. Επίσης, οι νικητές θα ενημερώνονται και με αποστολή email (στο email που έχουν δηλώσει για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό) στο οποίο ο Διοργανωτής θα τους ανακοινώνει ότι έχουν νικήσει στο διαγωνισμό και το δώρο που έχουν κερδίσει. Tα emails των νικητών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για την ενημέρωσή τους. Στην συνέχεια οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν ώστε να στείλουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) με μήνυμα email. Μέσω των δύο (2) ανωτέρω τρόπων ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με του νικητές του Διαγωνισμού προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας), ώστε να προβεί σε

όλες τις αναγκαιές ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος εφτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Μη εμφάνιση θεωρείται και η περίπτωση που το ηλεκτρονικό μήνυμα που έχει αποσταλεί στον νικητή, επιστρέψει στον αποστολέα χωρίς να το λάβει ο νικητής. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή αποστολή των email. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με courier με έξοδα του Διοργανωτή στη διεύθυνση που θα υποδείξουν κατά την ως άνω επικοινωνία με το Διοργανωτή ή/και τη Διαφημιστική σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Διοργανώτρια θα αποστείλει τα δώρα εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στους νικητές του Διαγωνισμού από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης. Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ.

(ε) ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής, μη ορθή ή μη αληθής υποβολή των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα ονόματα, τις ενδείξεις, τα εμβλήματα και τα λοιπά διακριτικά είτε του Διοργανωτή είτε της Διαφημιστικής.

8. Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού και την σχετική συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς της υλοποίησης του Διαγωνισμού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

9. Ευθύνη Διοργανωτή.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, πέραν των προιόντων της Διοργανώτριας, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, πρέπει να απευθυνθούν προς την κατασκευάστρια εταιρία, δεδομένου ότι η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στην αγορά και παράδοση των δώρων στους νικητές. Επίσης ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή/και σωματική ή υλική βλάβη προκύψει στους συμμετέχοντες κατά την χρήση των Δώρων.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η Διαφημιστική κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997και του Γενικού Κανονισμούπερί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Επίσης, οι νικητές παραχωρούν τη συναίνεσή τους στο Διοργανωτή για τη δημοσίευση του ονόματος χρήστη στη σελίδα του προϊόντος στο Facebook https://www.facebook.com/tuborg.greece/) για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, τα πραγματικά ονόματα ή/και τα ονόματα χρήστη των νικητών στη σελίδα του προϊόντος στο Facebook (https://www.facebook.com/tuborg.greece/), φωτογραφίες και το περιεχόμενο των συμμετοχών τους και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τα αναγκαία στοιχεία του Συμμετέχοντα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων για τη συγκεκριμένη ενέργεια είναι τα εξής:

- Ονοματεπώνυμο

- FacebookID

- Email address: το email που ο κάθε Συμμετέχων έχει δώσει στο Facebook. Σε αυτό το email θα γίνει και η επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες / Νικητές της ενέργειας.

Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στoτηλέφωνo: 2118002225 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sheepfish.gr.

11. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μαρίνα Σταυριανού (Θεμιστοκλέους 23 – 25 & Ακαδημίας, πλατεία Κάνιγγος, τηλ. 210-3817009, φαξ. 210-3814079, mmarina@hol.gr)

12. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2118002225 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@sheepfish.gr.

13. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση δώρων στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

14. Μη ευθύνη του Facebook

Ο Διαγωνισμός δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.